CyberLink Power2Go

CyberLink Power2Go

Nó đề nghị công nghiệp tiểu học mã hóa, hơn sáng tạo, etc
Người dùng đánh giá
3.9  (451 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 9 giải thưởng
Công nghiệp tiểu học mã hóa, hơn sáng tạo và kiểm soát của phương tiện tập tin có một sức máy đó sẽ chăm sóc tất cả cháy bỏng của anh cần. Được thiết kế cho hai người về nhà và các người dùng, Power2Go 7, dữ liệu và DVD cháy phần mềm, cung cấp và cung cấp hệ thống an ninh đó ở tập đoàn stark đang thèm và sự thoải mái của dùng nhà người dùng muốn. Power2Go 7 cũng bao gồm một bộ truyền thông dụng cụ đó để chia sẻ các kênh truyền thông liệu trong phong cách.
Power2Go 7 cũng ủng hộ cuối cùng Blu-ray, dạng - BDXL. Với BDXL, anh có thể đốt lên 128GB (4 lớp) vào một Blu-ray đĩa
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng